logo-roemond-glazeniersstad-fc.pngDoor intensief puzzelwerk zijn duizenden scherven aan elkaar gepast. Zo ontstonden grotere fragmenten, die inmiddels door vooraanstaande deskundigen onderzocht zijn. Dat onderzoek bracht verschillende kunsthistorische sensaties aan het licht.
De mooiste en interessantste fragmenten zijn gerestaureerd en zijn nu voor het eerst voor iedereen te zien. De fragmenten uit de vondst zijn aangevuld met verwante ruitjes en ramen uit verschillende (privé)collecties.

De expositie 'Een schat aan scherven - Glasschilderkunst in Roermond tot 1600' geeft een beeld van een kostbaar, kwetsbaar en omvangrijk erfgoed, waarvan tien jaar geleden nog niets bekend was.

De oudste fragmenten dateren van eind veertiende eeuw: voornamelijk boordglaasjes waarmee de randen van grotere en kleinere ramen versierd werden. Bepaalde motieven waren tot nu toe bijna alleen bekend uit Keulen en Zutphen. Door de Roermondse exemplaren is duidelijk geworden dat deze motieven typisch zijn voor de Rijn-Maasregio.

Uit de vroege zestiende eeuw zijn er uitbundig met zilvergeel versierde boordglazen in groot formaat. Ook zijn er ruitjes die door rijke burgers geschonken zijn aan bekenden en aan instellingen zoals kloosters. De schenkers hebben hun naam en hun familiewapen op deze ruitjes laten vereeuwigen. Veel namen zijn teruggevonden in de Roermondse archieven. Maar er zijn ook fragmenten die duidelijk niet in Roermond gemaakt zijn, zoals een fragment met een tekst in het Duits en een fragment met de naam van een pastoor van Opglabbeek in het Land van Loon (B).

De meeste fragmenten dateren uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Behalve ruitjes met vermeldingen van schenkers zijn het vooral rechthoekige, ovale en ronde medaillons met Bijbelse en allegorische voorstellingen. Vergelijkbare ruitjes die het Historiehuis in bruikleen heeft ontvangen geven een idee, hoe de Roermondse ruitjes er oorspronkelijk uit hebben gezien. De mooiste exemplaren zijn vermoedelijk niet in Roermond gemaakt, maar in de grote centra van de glasschilderkunst zoals Antwerpen en Leiden. Glasmedaillons werden vaak als cadeau aan bekenden gegeven en kunnen zo vanuit het westen in Roermond zijn terechtgekomen.
Glasschilders werkten meestal aan de hand van voorbeelden. Door onderzoek zijn verschillende afbeeldingen achterhaald die als voorbeeld hebben gediend voor Roermondse ruitjes.
Ook uit de tweede helft van de zestiende eeuw zijn er veel boordglaasjes bewaard, vaak met speciale, Moors aandoende versieringen die typisch voor Roermond lijken te zijn.

Bij 'Een schat aan scherven - Glasschilderkunst in Roermond tot 1600' en bij de gelijktijdige expositie 'Atelier Frans Nicolas' in het Cuypershuis verschijnt een rijk geïllustreerd boek met achtergrondinformatie.
Verder vinden er lezingen rondom de tentoonstelling plaats. Houd het programma van Roermond Glazeniersstad in de gaten!