Stuur een bruikleenaanvraag minimaal drie maanden voor aanvang van de bruikleenperiode in. Binnen vier weken ontvang je antwoord. Aan de aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend.

 Voor vragen of aanvragen kun je contact opnemen met de Conservator via historiehuis@roermond.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

– Naam en contactgegevens van de aanvrager (zowel contactpersoon en instelling)

– Reden van de bruikleenaanvraag (bv: tentoonstelling, langdurig bruikleen, onderzoek)

– Data van de looptijd van bruikleenperiode

– Gespecificeerde objectenlijst