In het noorden van Nederland duurde de Franse tijd drie jaar. Maar in Roermond wel twintig jaar. Roermond en Limburg hoorden vroeger bij de Zuidelijke Nederlanden, die in 1795 werden ingelijfd door Frankrijk. Daar woedde toen de Franse revolutie, waarbij allerlei vernieuwingen werden ingevoerd.
Bij politieke feesten stond op de Markt dit beeld van de Godin van de Vrijheid. Haar hand rust op een wetboek met het Franstalige opschrift 'Grondwet van het jaar 8'. Bij de Franse revolutie was ook een andere jaartelling ingevoerd. In het noorden van Nederland heeft die Franse jaartelling nooit bestaan.
De Fransen schaften hun nieuwe jaartelling overigens al gauw weer af. Vanaf 1806 liep de tijd in Frankrijk, en dus ook in Roermond, weer gelijk met de rest van Europa.