Vanaf 10 mei 2024 is de nieuwe wisseltentoonstelling 'De Tweede Wereldoorlog in vijftig foto's uit Limburg' te zien. De tentoonstelling toont de Tweede Wereldoorlog in Limburg in vijftig pakkende foto's. 

De ingezonden foto's zijn in vijf thema's verdeeld.
1. Militaire strijd en Bevrijding
Deze foto’s hebben onder meer betrekking op de algehele mobilisatie die in augustus 1939 afgekondigd werd, op de militaire strijd in de meidagen van 1940, de daaropvolgende capitulatie, de burgerslachtoffers die er in deze periode gevallen zijn ten gevolge van de militaire strijd en de luchtoorlog (bombardementen).

2. Vervolging en uitsluiting Joden, Roma en Sinti en andersdenkenden
Deze foto’s hebben onder meer betrekking op de vervolging van Joden, Roma en Sinti en andersdenkenden (waaronder ook Jehova’s Getuigen). Hierbij kan met name gedacht worden aan de invoering en impact van anti-Joodse maatregelen (invoering Jodenster, Joden niet langer gewenst, razzia’s etc.) en maatregelen tegen de voorgenoemde andere groepen.

3. Duitse aanwezigheid, Collaboratie & Aanpassing
Deze foto’s hebben onder meer betrekking op de Duitse aanwezigheid en de geleidelijke nazificatie van Nederland. Foto’s beslaan het Duitse bezettingsapparaat, Duitse individuen, de inkwartiering van Duitse militairen, de contacten tussen Duitsers en Nederlanders, en Nazi propaganda.

4. Verzet & Repressie (Duitse terreur)
Deze foto’s hebben betrekking op verzetsactiviteiten (voorbereiding, vervalsingen, aanslagen), studentenverzet, illegale kranten en pers, sabotage acties (waaronder ook symbolische acties), Anjerdag, onderduik en hulp aan onderduik, stakingen (april/mei stakingen, de Februaristaking, de Spoorwegstaking), pilotenhulp, gewapend verzet, knokploegen.

5. Dagelijks leven
Deze foto’s hebben betrekking op het dagelijks leven tijdens de bezetting, waaronder werk, school, huishouden, ontspanning, vermaak, sport, kunst en cultuur (bioscoop, bruiloften, feesten, kermis). Veranderingen in het alledaagse leven in het bijzonder als gevolg van de oorlogsomstandigheden, zoals de distributie van voedsel en goederen, schaarste en gebrek (brandstof, surrogaten), Duitse bepalingen zoals verduisteringsmaatregelen, invoering van het persoonsbewijs, de avondklok, cultuuraanbod, Duitse initiatieven (Winterhulp, kinderuitzendingen).