Oorlogsmisdadiger Willem van Oranje

Willem van Oranje wordt in Roermond niet bepaald vereerd als de 'vader des vaderlands'. Zijn leger maakte zich in de stad schuldig aan oorlogsmisdaden.

Het gouden beeld in ’t zonlicht

Eeuwenlang stond op de Roermondse kathedraaltoren een verguld Sint-Christoffelbeeld van goudsmid Gerard Douven uit 1663. Maar in 1892 bleven daarvan alleen deze half-gesmolten resten over.